toggle menu Home
Toggle search

Ločujmo, zbirajmo in pravilno oddajajmo odpadno električno in elektronsko opremo in odpadne prenosne baterije

Ločujmo, zbirajmo in pravilno oddajajmo odpadno električno in elektronsko opremo in odpadne prenosne baterije

Naše podjetje je odgovorno do okolja in naravnih virov, zato smo zavezani tudi k temu, da osveščamo in ozaveščamo svoje kupce o pravilnem ravnanju z odpadki, odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadnimi prenosnimi baterijami.

Odpadna električna in elektronska oprema ter prenosne baterije so nevaren odpadek, zato ustrezno ravnanje z njimi zahteva ločeno zbiranje in pravilno predelavo. Z ločenim zbiranjem omogočimo njihovo recikliranje in ponovno uporabo kot vir surovin za nove izdelke ter poskrbimo za skrbno in odgovorno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, baterijami in akumulatorji.

Odpadna električna in elektronska oprema ter iztrošene baterije in akumulatorji vsebujejo namreč  snovi, ki so nevarne za okolje in posredno za ljudi in zato moramo z njimi ravnati skrajno previdno. Ne smemo jih hraniti doma ali jih  odlagati v katerekoli zabojnike za komunalne odpadke, saj lahko nevarne snovi pronicajo v tla in površinske ali podzemne vode.

                                  ločevanje

 Naše obveznosti zbiranja, recikliranja in predelave odpadne električne in elektronske opreme smo prenesli na shemo Recikel d.o.o., ki je zanesljiv partner pri projektu ločenega zbiranja navedenih odpadkov. Na spletni strani www.recikel.si, pod zavihkom zbirni centri so navedena vsa zbirna mesta, kjer lahko brezplačno oddate odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadne baterije in akumulatorje.

Tudi vi pravilno ločujte odpadke in s tem izkažite svojo odgovornost do ohranjanja zdravega in čistega okolja. Naj postanejo odpadki na koncu življenjske dobe nov vir surovin.

 recikel d.o.o.

ledo.hr