KAM Z ODPADNO ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO

  • 01.08.2019.

Največkrat se srečujemo z dilemami kam določen odpadek oddati in kaj mednje sodi.

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo predpisuje posebna Uredba o odpadni električni in elektronski opremi. Postavlja pravila tistega, ki daje na trg, da poskrbi, da se lahko odpadna električna in elektronska oprema odda v razgradnjo in nadaljnjo predelavo.

Odpadna električna in elektronska oprema ne sodi med mešane komunalne odpadke. Oddamo jo lahko na tri različne načine, ob nakupu nove električne in elektronske opreme, v zbirnih centrih skupnega načrta ali izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Pomembno je, da v kolikor je električna in elektronska oprema še uporabna, prednostno poskusimo zagotoviti ponovno uporabo le te opreme, preden jo oddamo na načine, ki so opredeljeni v nadaljevanju.

Ob nakupu električne opreme!

Ob nakupu nove električne in elektronske opreme (EEO) ima končni uporabnik pravico, da brezplačno odda odpadno električno in elektronsko opremo, ki je po namenu uporabe in razvrstitvi v razred EEO enaka dobavljivi EEO, število kosov pa je enako številu kosov dobavljene električne in elektronske opreme.

Distributer, ki zagotavlja dostopnost plinskih sijalk na trgu, od končnega uporabnika brezplačno prevzeti odpadne plinske sijalke brez obveznosti nakupa novih plinskih sijalk.

Zbirni centri skupnega načrta!

Nosilec skupnega načrta je pripravil tudi pogodbene zbiralnice odpadne električne in elektronske opreme, ki lahko brezplačno prevzamejo odpadno električno in elektronsko opremo od fizičnih oseb ali od pravnih oseb. Odpadna oprema nato potuje v obdelavo ter na koncu zagotavlja skupni načrt, da sestavne dele odpadne opreme predela pri pooblaščenih predelovalcev.

Izvajalci javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki!

Fizična oseba lahko odda odpadno električno in elektronsko opremo v zbirne centre izvajalca javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (komunalno podjetje). Izvajalci javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki morajo zagotoviti prostor, kjer se odpadna električna in elektronska oprema skladišči preden oddajo nosilcu skupnega načrta ravnanja z električno in elektronsko opremo v nadaljnje ravnanje. Nosilec skupnega načrta zagotovi prevzem preko zbiralcev in odda do obdelovalcev. Odpadna oprema nato potuje v obdelavo ter na koncu zagotavlja skupni načrt, da sestavne dele odpadne opreme predela pri pooblaščenih predelovalcih.

POMEN LOČENEGA ZBIRANJA OEEO

Količina odpadne električne in elektronske opreme raste v primerjavi z ostalimi odpadki trikrat hitreje. Ustrezno oddano odpadno električno in elektronsko opremo je mogoče v veliki meri reciklirati, nekatere celo 90%. Povprečno slovensko gospodinjstvo v enem letu kupi 38 kg nove električne in elektronske opreme, medtem ko zbere le 15 kg odpadne električne in elektronske opreme. Pomembno je, da odpadno električno in elektronsko opremo oddamo pravilno ter tako omogočimo nadaljnjo predelavo le tega odpadka ter ohranjamo naravne vire, varujemo okolje ter človeško zdravje.

xyZnak, ki prikazuje ločeno zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. 

Vse to v okviru skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo zagotavlja nosilec skupnega načrta RECIKEL d.o.o. Naj odpadna električna in elektorska oprema postane na koncu življenjske dobe nov vir surovin.

xy

Cookie policy

Da bo spletna stran lahko pravilno funkcionirala in da lahko izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo, uporabljamo piškotke. Več informacij poiščite v naši  Politiki piškotkov.

Izbor piškotkov na tem spletnem mestu

Spletni strani omogočite ali onemogočite uporabo funkcionalnih in/ali oglaševalskih piškotkov, opisanih v nadaljevanju:

Nastavitve Sprejemam vse Ok!