toggle menu Home
Toggle search

NAGRADNA IGRA - Highlife Fit Challenge SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA

NAGRADNA IGRA - Highlife Fit Challenge SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA

NAGRADNA IGRA - Highlife Fit Challenge SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA

PROSIMO, PREBERITE SPLOŠNE POGOJE SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI.

Organizator

Sodelovanje v nagradni igri “ Highlife Fit Challenge ” (v nadaljevanju nagradna igra) poteka v organizaciji podjetja Ledo d.o.o.; Brnčičeva ulica 45,; SI -1231 Ljubljana; Slovenija.

2. Posredovanje podatkov

Sodelovanje v nagradni igri ni na nikakršen način povezano s podjetjem Facebook Ireland, Ltd. Podatki in informacije, ki jih zahteva organizator, ne bodo posredovani podjetju Facebook Ireland, Ltd.

3. Privolitev

S sodelovanjem v nagradni igri se strinjate z uporabo vaših zahtevanih osebnih podatkov - imena in priimka za namene izvedbe nagradne igre (izbor in žreb nagrajencev, obveščanje in objava nagrajencev),

POMEMBNO: Ledo d.o.o.; Brnčičeva ulica 45,; SI -1231 Ljubljana; Slovenija lahko zbira vaše osebne podatke z namenom izvedbe nagradne igre (ime in priimek). Privolitev lahko prekličete preko elektronskega naslova ledo@ledo.si.

4. Namen

Namen nagradne igre je promocija segmenta sladoledov Highlife in izvajanje trženjskega komuniciranja na področju Republike Slovenije.

5. Trajanje

Nagradna igra poteka na Facebook in Instagram strani Ledo @ledo.slovenija in Nataša Gorenc-trenerka fitnesa @GymByNatasa od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020.

6. Potek nagradne igre

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo v času trajanja nagradne igre stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so starejše od 18 let. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani. Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba. Lažne osebe in profili sodelujočih v nagradni igri ne smejo sodelovati oz. jih bo organizator izključil. Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov

7. Nagrade in nagrajenci

Posameznik v nagradni igri sodeluje tako, da v času trajanja nagradne igre na Facebooku ali Instagramu objavi fotografijo, ki jo opremi s ključniki #HighlifeChallenge, #Ledosladoledi #fitizziv #ledohighlife v objavo označi in @ledoslovenija in @gymbynatasa. V žreb gredo vse fotografije, objavljene na FB in IG!

8. Nagrade

Organizator bo v okviru te nagradne igre podelil:

16 paketov sladoledov

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

9. Nagrajenci

4 ponedeljke v juniju bo vplivnica Nataša Gorenc izžrebala 4 nagrajence.
Nagrajenec bo o nagradi obveščen preko zasebnega sporočila na Facebooku ali Instagramu, prav tako bo objavljen na Facebook in Instagram strani @gymbynatasa. Pred izročitvijo nagrad mora organizator s strani nagrajenca prejeti potrebne osebne podatke: Facebook uporabniško ime ali Instagram uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko. Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Nagrajenec zase izrecno dovoljuje objavo svojega imena in priimka na družbenih omrežjih, v e-poštnih sporočilih organizatorja, ki bodo namenjena obveščanju javnosti o rezultatih nagradne igre, prav tako dovoljuje objavo svojega imena in priimka na časovnici Facebook in Instagram straneh kjer nagradna igra poteka za kar od organizatorja ne bo zahteval plačila ali odškodnine. Nagrajenec s prejemom nagrade potrjuje uporabo materialov (fotografije in video posnetki), ki bodo nastali, kot rezultat podelitve nagrade, na družabnih omrežjih in spletni strani organizatorja. V kolikor se nagrajenec v 15-ih dneh od prejetja sporočila o prejeti nagradi ne bo odzval in organizatorju ne bo posredoval vseh zahtevanih podatkov se nagrada ne bo podelila, organizator pa bo izžrebal novega nagrajenca.

10. Obdavčitev nagrade

Nagrade ne presegajo mejo obdavčljive vrednosti 42 EUR

11. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek družbenih omrežij obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

12. Škoda in višja sila

V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko Facebook strani Ledo Slovenija, in če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

13. Reševanje sporov

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

14. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenec posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

15. Objava pravil

Ti splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljeni na Facebook strani Ledo Slovenija . Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev nagradne igre!

Datum objave: 27. maj 2020

ledo.hr